Reklamasjon

Hvis du oppdager feil eller mangler på en vare, må du innen rimelig tid gi oss melding om reklamasjon. Fristen for å reklamere er en måned fra du oppdager feil/mangelen. Reklamasjon må skje senest to år etter at kunden har mottatt varen. Reklamerer du ikke i tide, tapes retten for reklamasjon (plomberingen eller beskyttelsesplasten må ikke være brutt).
Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk – f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkninger.
Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.

Informasjon i forbindelse med refundering
Når vi har mottatt og behandlet returen din, vil du få den korrekte refunderingen. Vi har som mål å behandle en refundering i løpet av 3 hverdager etter at vi har mottatt de(n) returnerte varen(e). I tillegg må du regne med ytterligere 5–10 hverdager før pengene blir satt inn på kontoen din. Tiden dette tar, avhenger av hvilken bank eller kortutsteder du har. Dessverre er denne forsinkelsen noe som vi ikke kan gjøre noe med. Du kan forvente en refundering med samme betalingsform som opprinnelig ble brukt til kjøpet.

Force majeur
Blir happypris.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av enhver omstendighet som vi ikke kan råde over som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er happypirs.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons-tilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Kontakt Oss

Happy Pris
Aamodtterrassen 23,
2008 Fjerdingby
Telefon: 925 68 600
Org.nr: 999 137 156
E-Post: sales@happypris.no

Bli en del av Happy-familien!

BARNAS GLEDE

-Vi tar ansvar for innovasjon, sikkerhet og setter barnas glede høyt

GUNSTIG PRIS

-Vi importerer direkte fra leverandøren, og er dermed i stand til å distribuere varene til en gunstig pris.

MILJØBEVISST

-Vi tar ansvar for å følge etiske prinsipper, og er miljøbevisste.