Bestilling

Når det plasseres en bestilling på nettstedet happypris.no, inngås avtalen mellom kunden og Happy Pris DA, Org.no.: 999 137 156. Avtalen blir inngått i henhold til norsk rett.
For å kunne handle på nettstedet happypris.no må man være fylt 18 år og inneha et gyldig betalingskort eller kunne foreta en betaling som aksepteres av oss.
Kunden kan endre bestillingen på ethvert trinn i bestillingsprosessen. Bestillingen kan ikke annulleres etter at man har klikket på “Betal”-knappen. Avtalen blir ansett som endelig inngått når bestillingen er sendt og betalingsprosedyren er fullført. Angrerett behandles i eget punkt nedenfor.
Alle bestillinger håndteres av lageret vårt i Norge, og sendes via Postnord eller hentes av kunder på avtalt sted og tid. Vi leverer kun til adresser i Norge.

Annullering:
Vi forbeholder oss retten til å annullere ethvert kjøp og fraskriver oss ethvert ansvar for skade eller tap som følge av annulleringen. Annullering forutsetter at en av følgende situasjoner oppstår:
Kundens betalingsinformasjon er beheftet med feil eller er ikke kontrollerbar.
Ved mistanke om at bestillingen er foretatt med kriminelle hensikter, i forbindelse med eller som ledd i et lovbrudd eller ved mistanke om annen ulovlig aktivitet.
Ved tekniske feil på nettstedet, som for eksempel tilkoblingsfeil, betalingsfeil, sammenbrudd eller annet.
I ethvert tilfelle av annullering vil vi imidlertid forsøke å kontakte Dem per e-post i forkant, for å løse situasjonen. Enhver betaling foretatt av oss vil refunderes uavkortet og umiddelbart etter annullering.

Feil bestilling
Dersom kunden gjør en feil eller det oppstår tekniske feil ved bestilling på nettstedet, kan kundeservice kontaktes på sales@happypris.no. Vi oppfordrer alle våre kunder til å kontrollere bestillingen før betalingen gjennomføres. Så snart bestillingen er sendt og betalt, vil det ikke lenger være adgang til å endre registrert informasjon, som for eksempel leverings- eller faktureringsadresse, kredittkortinformasjon eller innholdet i handlekurven.

Kontakt Oss

Happy Pris
Aamodtterrassen 23,
2008 Fjerdingby
Telefon: 925 68 600
Org.nr: 999 137 156
E-Post: sales@happypris.no

Bli en del av Happy-familien!

BARNAS GLEDE

-Vi tar ansvar for innovasjon, sikkerhet og setter barnas glede høyt

GUNSTIG PRIS

-Vi importerer direkte fra leverandøren, og er dermed i stand til å distribuere varene til en gunstig pris.

MILJØBEVISST

-Vi tar ansvar for å følge etiske prinsipper, og er miljøbevisste.